صنایع غذایی سحر

تحقیق و توسعه

پرداختن به مقوله تحقیق وتوسعه به معنی پذیرش انجام فعالیتهای منسجم و خلاق در زمینه علوم و تکنولوژی با هدف دانش افزایی و استفاده از دانش جدید در کاربرد ها و کارکرد های جدید می باشد. تأسیس مرکز تحقیق و توسعه سحر در سال ۱۳۹۲ انجام شد و در طول سال های گذشته این مرکز پذیرای تعداد فراوانی از دانشجویان دانشگاهی بوده است.
اگرچه واحد های تحقیق و توسعه در صنایع عمدتا در زمینه تحقیقات زیربنایی، تحقیقات کاربردی و توسعه فعالیت می کنند ولی فعالیت های واحد تحقیق و توسعه سحر در این ۵ زمینه تعریف گردیده است:

– علوم و فرایند های تولید محصولات صنایع غذایی
– محصولات کشاورزی
– ماشین آلات صنایع غذایی
– مطالعات بازاریابی، تبلیغات و برندینگ
– مسائل مربوط به محیط زیست

هدف ما تقدیم خدمات آموزشی نوآورانه می باشد که اصول آن بر پایه تجارب ارزشمند کارشناسان از طریق تدوین راهبرد های آموزشی و حصول اطمینان از داشتن یک بنای استوار برای نیروهای کاری در شرکت می باشد.

 

 

اولویت های پژوهشی:
شرکت صنایع غذایی سحربه عنوان یک شرکت دانش محور و به منظور ارتقاء سطح علمی جامعه و نیز برخورداری از راهنمایی اساتید دانشگاه تلاش دارد در چهار محور به شرح زیر با محققین، دانشجویان، نخبگان، اساتید محترم دانشگاه و نیز کارشناسان خبره و فناور همکاری نموده و معضلات صنعت غذای کشور را در چارچوب اقتصاد مقاومتی بهبود بخشد.
این محور ها شامل
– علوم و فرایند های تولید محصولات صنایع غذایی
– محصولات کشاورزی
– ماشین آلات صنایع غذایی
– مطالعات بازاریابی، تبلیغات و برندینگ

 

 

مقالات علمی:
شرکت صنایع غذایی سحربه عنوان یک شرکت دانش محور، از ابتدای تاسیس پذیرای دانشجویان و محققین فراوانی بوده و ثمره این تحقیقات و یافته های علمی این عزیزان در این بخش جمع آوری گردیده است. از عزیزانی که مقالات خود را تا کنون ارائه نکرده اند دعوت می شود مقالات خود را جهت درج در سایت ارائه نمایند. بنابراین مقالات ذیل حاصل تحقیقات محققین خارج از شرکت و نیز محققین، کارشناسان و صاحب نظران داخل شرکت می باشد که یافته های علمی انان در کنفرانس ها و یا مجلات علمی ارائه گردیده و به چاپ رسیده است.