صنایع غذایی سحر

اهداف

شرکت صنایع غذائی سحر همانند بسیاری از شرکتهای تولیدی و صنعتی بزرگ دنیا اهدافی چون رضایت مشتری، ارتقاء کیفیت، افزایش کمیت و کاهش قیمت را در دستور کار خود قرار داده است و با توجه به شرایط کنونی کشور و در راستای اجرای اهداف توسعه ای کشور عزیزمان ایران ، ایجاد اشتغال و صدور تولیدات به سایر کشورها را نیز در برنامه خود قرار داده است و بر آن است تا با دستیابی به دانش و فن آوری روز جهان و ارائه کیفیت مطلوب تولیدات، آینده ای روشن را برای مجموعه تحت مدیریت خود رقم زند. این شرکت اعتقاد راسخ دارد و خود را متعهد می داند که با تمام توان در نیل به اهداف از پیش تعین شده تلاش نموده و محصولاتی ارائه دهد که با استانداردهای جهانی مطابقت داشته باشد، ضمن برآورد نیاز بازارهای داخلی و خارجی به لحاظ کمی و کیفی، توان اقتصادی خود را با اتکا به تولیدات کارامد خود مستحکم تر نماید و علاوه بر این خود را کانون آموزش و فراگیری سایر تولید کنندگان در این صنعت قرار دهد.