صنایع غذایی سحر فود

اطلاعات تماس

مکتب المرکزی:

طهران – شارع ولیعصر – شارع شهید فیاضی (فرشته) جنب زقاق دانیال – رقم ۸۷ طابق ثانی غربی

Tell :  + ۹۸  ۲۱  ۲۲۶۶۹۲۳۶ – ۷ – ۸ – ۹

Fax :  + ۹۸  ۲۱  ۲۲۶۶۹۲۴۰

E-mail : info [@] saharfood [.] com

المصنع:

 همدان – المدینه الصناعیه (بوعلی) الکیلومتر الخامس من طریق همدان – تهران.  شاعر ثالث عشررقم ۳۸

Tell :  + ۹۸  ۸۱  ۳۴۳۸۳۲۷۷ – ۸

Fax :  + ۹۸  ۸۱  ۳۴۳۸۳۲۷۹